UN จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับความสนใจของเกมเมอร์ในเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์จากการสำรวจ Playing for the Planet Alliance ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับมุมมองของผู้เล่นเกี่ยวกับการใช้เกมเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม Playing for The Planet Alliance ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้เปิดเผยผลการสำรวจผู้เล่น Green Game Jam 2022 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกว่าผู้เล่นรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับงานอดิเรกที่พวกเขาชื่นชอบซึ่งถูกใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น การสำรวจซึ่งนำเสนอต่อผู้เล่นบางเกม เช่นเกมพั ซเซิ ล...