มนุษย์มีความรุนแรงโดยเนื้อแท้หรือไม่?

ความรุนแรงของมนุษย์เป็นข่าวทุกวัน แต่ความรุนแรงมีมาแต่กำเนิดใน Homo sapiens หรือไม่? อารยธรรมมนุษย์ยุคแรกเริ่มเกิดขึ้นเมื่อ 3,000 ถึง 4,000 ปีก่อน; ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มนุษย์ในฐานะเผ่าพันธุ์หนึ่งก็อยู่อย่างสงบเป็นเวลาประมาณ 268 ปี และผู้คนมากถึง 1 พันล้านคนอาจเสียชีวิตอันเป็นผลโดยตรงจากสงคราม อ้างอิงจาก “สิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับสงคราม” (Free Press, 2003) เห็นได้ชัดว่าความรุนแรงไม่ใช่ปรากฏการณ์สมัยใหม่...