นักวิจัยระบุ 7 พื้นที่ใหม่ในสมองมนุษย์

นักวิจัยของโครงการ Human Brain Project (HBP) ได้ระบุพื้นที่ใหม่ 7 ส่วนของเปลือกนอกของมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ของสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงการตระหนักรู้ในตนเอง การรับรู้ การควบคุมการเคลื่อนไหว การประมวลผลทางประสาทสัมผัส และอารมณ์ ขณะนี้พื้นที่ที่ตรวจพบใหม่ทั้งหมดพร้อมใช้งานเป็นแผนที่ความน่าจะเป็น 3 มิติในJulich Brain Atlasและสามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผยผ่าน โครงสร้างพื้นฐาน...